Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Nhiều địa phương đã chủ động có giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác  các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Nhiều địa phương đã chủ động có giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chứcNhận diện những thách thức

Điều này đặt ra cho cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên cần nâng cao tính chủ động, tích cực trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực tế, các thế lực thù địch sẵn sàng dùng mọi phương thức, biện pháp, phương tiện chống phá có thể để đạt được mục đích. Phương thức chống phá của chúng ngày càng đa dạng, tinh vi, thâm độc, mục đích cuối cùng của chúng là tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trong các phương thức mà các thế lực thù địch dùng để chống phá thì internet và MXH được xem là công cụ hữu hiệu nhất mà chúng triệt để sử dụng. Tại Việt Nam, hiện có hàng trăm loại MXH khác nhau và tỷ lệ người sử dụng internet, MXH rất cao. Theo báo cáo của Hootsutie và We Are Social (công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu về truyền thông và xã hội), nước ta có 65 triệu người sử dụng internet, 62 triệu người sử dụng MXH, xếp thứ 7 trong số các nước có lượng người dùng Facebook cao nhất thế giới.

Các thế lực thù địch trong và ngoài nước phát tán thông tin xấu độc trên các trang YouTube, Fanpage, Facebook, TikTok... để phát tán, tuyên truyền thông tin xấu độc nhằm mục đích chống phá. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch thành lập nhóm kín trên MXH để lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành các nhóm phản động, tổ chức và sẵn sàng thực hiện hoạt động chống phá. Theo thống kê, hiện có trên 300 tổ chức phản động lưu vong, trong đó, có trên 100 tổ chức được cung cấp tài chính và nội dung để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương định hướng, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống hoạt động lợi dụng internet, MXH để chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc biệt là Luật An ninh mạng năm 2018. Song, công tác này vẫn còn những hạn chế. Công tác tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch chưa kịp thời. Thông tin nội bộ của nhiều tổ chức, cá nhân chưa được bảo mật tốt. Nguyên nhân còn do trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật để phát hiện, thu thập chứng cứ và thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh còn nhiều khó khăn; một số cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức chưa đầy đủ trước các thông tin trên MXH.

Trước những yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải tích cực, chủ động và có hiệu quả hơn trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tính đúng đắn của cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chủ động trong mọi tình huống

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá đòi hỏi sự chủ động, tính đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên các cấp, ngành. Trong đó, cấp ủy, tổ chức Đảng phải chủ động trong xây dựng kế hoạch tiến hành công tác tư tưởng, chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động xây dựng hệ thống các loạt bài chính luận, thông tin chính thống để kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt; thông tin chính thống phải luôn đi trước để định hướng.

Cùng với đó, cấp ủy và tổ chức Đảng phải chủ động phát hiện cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để uốn nắn và định hướng kịp thời những nhận thức lệch lạc. Trong đó, cần bám sát thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội, những vấn đề bức thiết đặt ra ở cơ sở và giải quyết kịp thời, không để tình trạng bức xúc không được giải quyết có thể trở thành điểm nóng, các thế lực thù địch lợi dụng kích động.

Không chỉ cấp ủy, tổ chức đảng chủ động mà từng cán bộ, đảng viên cũng phải chủ động nâng cao lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị; nâng cao tính tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin theo tinh thần 5K (không vội tin ngay, không vội bấm like, không vội chia sẻ, không thêm bớt, không kích động). Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định mình là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, tạo thành lực lượng to lớn, rộng khắp. Cán bộ, đảng viên phải tạo được lòng tin của nhân dân qua hoạt động thực tiễn, khi nhân dân đã có lòng tin thì mọi thông tin xấu, bôi nhọ, hạ bệ cán bộ, đảng viên của các thế lực thù địch đều bị vô hiệu hóa.

TS TRẦN THỊ HÀ VÂN - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TPHCM
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: phunustyle@gmail.com

Phong Cách Phụ Nữ Online ©
Giấy phép ICP số 45/GP-TTĐT, cấp ngày 09/10/2016.
Email: phunustyle@gmail.com
Ghi rõ nguồn Phunustyle khi phát hành lại những thông tin này!
Liên hệ quảng cáo: Công ty truyền thông A.T.V
Địa chỉ: 111/2 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08.68014545 - Fax: 08.68014546