Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Nếu dịch bệnh không cải thiện, tết này sẽ là cái tết rất khó khăn


Nhận định tình hình dịch nếu không cải thiện, dịp tết này sẽ rất khó khăn so với mọi năm, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cũng gửi gắm: “TPHCM nghĩa tình, chắc rằng sẽ tăng cường hoạt động chia sẻ hỗ trợ với nhân dân, với doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ trong thời điểm khó khăn để cùng vượt qua”.

Chiều 30-12, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI lần thứ 3 do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì phiên bế mạc.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong khó khăn vẫn đạt những kết quả quan trọng

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, sau một ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với hơn 300 ý kiến phát biểu tại tổ, tại hội trường. Đồng chí đánh giá cao và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến này.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, nhìn lại năm 2020, trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận đạt được những kết quả quan trọng. Với sự phối hợp đồng bộ cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân, doanh nghiệp, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện nhiệm vụ kép, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.


Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua ý kiến thảo luận, hội nghị tán thành kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2020, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2021 trên các lĩnh vực, ổn định tư tưởng, nhất là tư tưởng chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội được nâng lên. Việc này góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị đến cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, cải cách thủ tục hành chính…

Những tồn tại hạn chế cũng được hội nghị quan tâm sâu sắc, trong đó đáng chú ý nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu công tác, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Nhiều nơi thiếu chủ động kiểm tra giám sát, chậm phát hiện các nhân tố tích cực, điển hình để nhân rộng, cũng như chậm phát hiện các hạn chế yếu kém để uốn nắn, ngăn chặn khuyết điểm.

Về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị đã thống nhất báo cáo nhiệm vụ quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, khắc phục những nhược điểm của quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, trong thời gian tới cần có sự hối hợp chặt chẽ trong công tác lập 2 bản quy hoạch: quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Chương trình hành động: Cam kết chính trị trước đảng bộ và nhân dân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông tin thêm, hội nghị đã thống nhất nhận định, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong tình trạng bình thường mới, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP yêu cầu các cấp ủy chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, quá trình thực hiện đến giờ này có sự quyết tâm rất cao, TPHCM đang tập trung nỗ lực để phòng chống lây lan trong cộng đồng. Đồng thời tập trung công tác chỉ đạo quyết tâm cao phòng chống dịch không để lây lan như chỉ đạo của Thủ tướng.

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận, vấn đề quan trọng cần tập trung thực hiện là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2021; triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng tại hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 
Một nhiệm vụ trọng tâm khác mà Bí thư Thành ủy nhấn mạnh là cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa 15 và Đại biểu HĐND TP khóa X, Đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, khẩn trương lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM và ngày 31-12 tổ chức công bố Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cần tiếp tục, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng đảng. Trong đó chú trọng xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ TP đủ phẩm chất năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức và bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Phát huy mạnh mẽ sự nêu gương, trước hết là nói và làm bằng chương trình hành động cụ thể như một cam kết chính trị của cán bộ trước đảng bộ và nhân dân, để làm cơ sở để tổ chức đảng phân tích kiểm tra, cấp ủy nhận xét đánh giá, nhân dân theo dõi, giám sát.

Về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XI, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, qua thảo luận, hội nghị Thành ủy đã thống nhất cao nhận định từ thực tiễn đã cho bài học quý. Việc đề ra quy chế và thực hiện quy chế chưa tốt là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến không ít tổ chức cơ sở đảng ở tất cả các loại hình có xảy ra sai phạm khuyết điểm, mất đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu bị giảm sút. Trong đó cần chú ý là công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có những vấn đề không thể định lượng đầy đủ cho tất cả. Cho nên không phân định rạch ròi, nhưng quá trình thực hiện còn tùy theo thực tiễn tình hình để xử lý các mối quan hệ cho đảm bảo thống nhất.

Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là tới tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, nếu tình hình dịch bệnh không cải thiện gì thêm thì tết năm nay sẽ là cái tết rất nhiều khó khăn. Trước hết là trong sản xuất kinh doanh, nhiều hoạt động nhộn nhịp trước, trong và sau tết không được diễn ra như mọi năm. Bà con xa xứ, những người đi lao động, học tập ở nước ngoài cũng khó trở về quê hương vui tết như mọi năm. Những người bảo vệ biển đảo, biên cương cũng sẽ vất vả hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Những người giữ gìn an ninh trật tự của TPHCM cũng sẽ vất vả hơn để bảo đảm cho được sự an toàn cho nhân dân trong 3 ngày tết. Đặc biệt là những người trực tiếp tham gia phòng chống Covid-19.

“TPHCM nghĩa tình, chắc rằng sẽ tăng cường hoạt động chia sẻ hỗ trợ với nhân dân, với doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ trong thời điểm khó khăn để cùng vượt qua”, Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm.

Theo SGGP
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: phunustyle@gmail.com

Phong Cách Phụ Nữ Online ©
Giấy phép ICP số 45/GP-TTĐT, cấp ngày 09/10/2016.
Email: phunustyle@gmail.com
Ghi rõ nguồn Phunustyle khi phát hành lại những thông tin này!
Liên hệ quảng cáo: Công ty truyền thông A.T.V
Địa chỉ: 111/2 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08.68014545 - Fax: 08.68014546