Phát huy nguồn lực, tiềm năng sáng tạo trong dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng thế trận lòng dân là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. Đồng thời phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 16-8, tại TPHCM, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội thảo khoa học Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, tỉnh thành và tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang; các nhà khoa học trong và ngoài quân đội tham dự hội thảo khoa học.


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự hội thảo khoa học. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tạo sinh lực mới

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Đồng thời kết hợp chặt chẽ 2 nhiệm vụ chiến lược này để phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước và quốc tế. Trong đó nội lực là nhân tố quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa những thuận lợi và nguồn lực từ bên ngoài.


Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải luôn giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tăng cường mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước và tạo sinh lực mới khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng như tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia, dân tộc để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ Tổ quốc là giải pháp nền tảng đặc biệt quan trọng, một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu.
Phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh
Đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là 2 nhiệm vụ chiến lược. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Người dân ấm no, hạnh phúc, được làm chủ và được bảo vệ quyền lợi chính đáng. Đây chính là những nền tảng, yếu tố rất quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
Cùng với đó, mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới phải là phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


Các đồng chí trong lực lượng vũ trang lắng nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội; bảo vệ công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nền văn hóa dân tộc. Đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm, không xem nhẹ hoặc tuyệt đối hóa một lĩnh vực nào. Bên cạnh đó, quán triệt và thực hiện nhất quán đường lối độc lập, tự do, tự chủ; đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng giữ nước từ sớm, từ xa. Trong đối ngoại, cần coi trọng ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, kiên định chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa…
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc, những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn kiện quan trọng làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua 10 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được những thành tựu nổi bật. Chính vì vậy, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy kết quả đạt được, đồng thời nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả về chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược có liên quan thời gian tới.


Theo SGGP
Bài viết đóng góp, xin gửi về email: phunustyle@gmail.com

Phong Cách Phụ Nữ Online ©
Giấy phép ICP số 45/GP-TTĐT, cấp ngày 09/10/2016.
Email: phunustyle@gmail.com
Ghi rõ nguồn Phunustyle khi phát hành lại những thông tin này!
Liên hệ quảng cáo: Công ty truyền thông A.T.V
Địa chỉ: 111/2 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08.68014545 - Fax: 08.68014546